groot op lokaal niveau

Login

Wie zijn wij

De website sociaalburgerschap.nl vervult als online platform de functie van sociaal netwerk op provinciaal-, gemeentelijk- en wijkniveau. Een sociaal netwerk toegespitst op de samenwerking tussen burgers onderling en gericht op burgerparticipatie.

Het online platform maakt het mogelijk voor burgers met een hulpvraag en burgers die hulp willen bieden om met elkaar in contact te komen. Met het online platform komen burgers direct op een laagdrempelige en eenvoudige wijze dichter bij elkaar. Hierbij worden ook juist die burgers, die niet zichtbaar maar wel hulpbehoevend zijn, bereikt.

 • Voor de burger

  meer
 • Voor de gemeente

  meer
 • Voor de wijk

  meer
 • Voor de vereniging

  meer
Sociaalburgerschap.nl respecteert uw gegevens en is geregistreerd en staat onder toezicht van het College Bescherming Persoonsgegevens. Bekijk hier het register.

© 2013 Stichting Sociaal Burgerschap, all rechten voorbehouden.