groot op lokaal niveau

Login

Wat is burgerparticipatie?

Burgerparticipatie is een belangrijk kenmerk van wijkgericht werken. Participeren betekent dat bewoners uit de wijk samenwerkingspartners zijn bij het helpen van elkaar, veelal kleine dingen zoals praktische hulp en sociaal contact. De inzet van burgerparticipatie kan verrassend zijn. Participatie is gebaseerd op vertrouwen, zowel van wijkprofessionals als wijkbewoners en omgekeerd.

Waarom samenwerken met bewoners aan een gezonde wijk?
  • Beter resultaat: bewoners weten veel van de wijk, hebben eigen deskundigheid, dragen vaak al bij aan een Gezonde Wijk en hebben idee├źn voor oplossingen.
  • Verantwoordelijkheid bij de bewoners: door samen te werken met bewoners, zijn zij mede-eigenaar en daarmee ook verantwoordelijk voor het resultaat. De bereidheid om zelf in actie te komen zal toenemen. Zelfmanagement en eigen kracht bij bewoners worden op deze manier gestimuleerd.
  • Toename sociale cohesie: door gezamenlijk te werken aan de gezondheid van de wijk leren bewoners elkaar kennen, maar ook de instanties in de wijk. Betrokkenheid bij elkaar wordt vergroot en men weet elkaar makkelijker te vinden.
  • Door samen te werken met bewoners aan gezondheidsbevordering in de wijk is er meer draagvlak bij en inzicht in de behoeften van bewoners. Bovendien sluiten de activiteiten aan op wat er leeft in de wijk.

© 2013 Stichting Sociaal Burgerschap, all rechten voorbehouden.