groot op lokaal niveau

Login

Voor de wijk

Het online platform sociaal burgerschap wordt gevormd door een website met als functie een sociaal hulp netwerk op wijk niveau.  Een (wijk) netwerk zoals we die allemaal kennen op het huidige internet, echter toegespitst op de samenwerking tussen burgers binnen de eigen wijk.  De praktijk laat zien dat inwoners elkaar nog niet optimaal weten te vinden, doordat niet alle huidige moderne en geaccepteerde middelen gebruikt worden en diverse instanties nodig zijn om hier een rol in te spelen. Wijkbewoners  met een ondersteuningsvraag  en wijkbewoners  die ondersteuning willen bieden. Vrijwilligers/burgers die een actievere rol willen spelen binnen de eigen wijk kunnen zonder dat hier iemands tussen komst, elkaar kunnen vinden op een eenvoudig manier en op hun eigen wijze en interesse.


Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met ons op via info@sociaalburgerschap.nl
of bel ons op 046-30 20 017

Sociaalburgerschap.nl is een initiatief van Stichting Sociaal Burgerschap, zie onze website voor meer informatie www.stichtingsbs.nl

© 2013 Stichting Sociaal Burgerschap, all rechten voorbehouden.